ඔබේ පිඟන් මැටි මත මතුපිට අලංකරණ ශිල්පීය ක්‍රම භාවිතා කරන්නේ කෙසේදැයි ඉගෙන ගන්න!

සෙරමික් මතුපිට සැරසිලි වැඩමුළු

සෙරමික් මතුපිට අලංකරණ ශිල්පීය ක්රම

මාර්ගගත මතුපිට සැරසිලි වැඩමුළු

තවත් ආශ්වාදයක් අවශ්‍යද?

විශේෂාංග

Nikki Mizak – දිය සායම් විලාසිතාව යට ඔප දැමූ රූප සටහන්

හායි, මම Nikki Mizak, සහ මෙම වැඩමුළුවේදී මම මෙම අපූරු යටි ඔප දැමූ නිදර්ශන නිර්මාණය කරන ආකාරය ඔබට පෙන්වන්නම්. අපි සියල්ල ඉක්මවා යන්නෙමු

වැඩිදුර කියවන්න "

ඔබගේ ගිණුමට ලොග් වීමට ඔබගේ පරිශීලක නාමය සහ මුරපදය ඇතුළත් කරන්න